Rozpuszczalnik

Aceton

Przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem lub klejeniem, jako rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów, wosków oraz do mycia zabrudzonych pędzli i narzędzi po malowaniu.

Zastosowanie


Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Rozpuszcza większość miękkich tworzyw sztucznych, lakiery, tłuszcze, oleje (nawet nagar silnikowy). Dobrze rozpuszcza się w nim acetylen, przez co używa się go w butlach na ten gaz w celu uniknięcia zbyt wysokiego ciśnienia, pod którym acetylen jest niestabilny.

Stosuje się go przy produkcji leków, barwników, farb, lakierów i środków czyszczących. Jest często stosowany jako składnik zmywacza do paznokci.

Lorem ipsum dolor


 
Lorem ipsum

Quantum carllotte pertroni vertone

Vito quantum portenstra verte

Partefonium alle venron

Aqua de oma